stars 1 stars 2 stars 3

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. SiV er et allsidig akuttsykehus og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Innenfor sykelig overvekt har sykehuset et regionalt behandlingstilbud. Vil du jobbe sammen med oss? Se alle ledige stillinger på www.siv.no/jobb

View Top Employees from Sykehuset i Vestfold HF
Website http://www.siv.no
Employees 1,124 (671 on RocketReach)
Category Hospitals and Health Care

Sykehuset i Vestfold HF Questions

Jørn Jacobsen is the Head of Clinic for Internal Medicine, Neurology, Child and Youth, Oncology and Ae of Sykehuset i Vestfold HF.

671 people are employed at Sykehuset i Vestfold HF.

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users