stars 1 stars 2 stars 3

Haukeland universitetssjukehus har om lag 11.600 tilsette som kvar dag har som mål å gje best muleg behandling og pleie til pasientane våre. Våre tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. Kvart år behandlar vi nesten 600.000 pasientar og vi utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er Noregs nest største medisinske forskingsmiljø. Vi har dessutan ei rekkje kompetansesenter og spesialfunksjonar både på nasjonalt og regionalt plan. Budsjettet vårt er på om lag 9,4 milliardar kroner. Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

View Top Employees from Haukeland universitetssjukehus
Website http://www.helse-bergen.no/
Employees 2,757 (2,081 on RocketReach)
Founded 1912
Category Hospitals and Health Care
Web Rank 315916
Web Visits 135410
Keywords melatonin, lommerus, haukeland sykehus, helse bergen, søvn hygiene

Haukeland universitetssjukehus Questions

Alf Andreassen is the Head of Department and Clinical Director, Department of Dermatology of Haukeland universitetssjukehus.

2,081 people are employed at Haukeland universitetssjukehus.

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users