stars 1 stars 2 stars 3

Skara är en mötesplats förr som nu – här finns kulturen, kunskapen, måltiden, musiken och naturen i en lagom skön blandning. Kommunen har drygt 19 000 invånare och ett näringsliv som präglas av handel, besöksnäring, musikindustri, livsmedelsproduktion, logistik samt service- och utbildningsorganisationer som står landsbygden och lantbruket nära. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra Skarabor. I kommunen arbetar ungefär 1850 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge den bästa tänkbara servicen till kommuninvånarna. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. På vår arbetsplats värdesätter vi jämställdhet och mångfald vad avser kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning. Vår strävan är att uppnå en personalsammansättning som speglar samhället och kommuninvånarna. Hos oss är framgång en laginsats där vi tillsammans möjliggör det goda livet för invånarna i Skara kommun. Vi anser att vi har ett av Sveriges viktigaste jobb! De kommande åren kommer vi att behöva rekrytera många nya arbetskamrater - kanske du är en av dem? Följ oss här på LinkedIn, Facebook, Twitter eller vår webbplats www.skara.se.

View Top Employees from Skara kommun

Skara kommun Questions

The Skara kommun annual revenue was $663 million in 2024.

296 people are employed at Skara kommun.

The NAICS codes for Skara kommun are [61, 611110, 61111, 611, 6111].

The SIC codes for Skara kommun are [821, 82].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users