stars 1 stars 2 stars 3

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling för serviceorganisationer och fastighetsbranschen. Med Sverige som bas erbjuder Meta stöd vid verksamhetsutveckling och kvalitetssäkrad informationshantering till kunder i hela Skandinavien. Meta arbetar med många av Sveriges och Skandinaviens ledande företag och organisationer i en rad komplexa förändringsprojekt som syftar till att förbättra verksamheten, både avseende verksamhetsutveckling och affärsstöd. Meta bistår kunder med strategiskt beslutsunderlag, genomlysning av processer och administrativa rutiner, och oberoende rådgivning i syfte att förbättra interna och externa affärsprocesser och informationsstrukturer. Med verksamheten i fokus, hjälper Meta sina kunder att identifiera informationsbehoven och att effektivisera det dagliga arbetet.

View Top Employees from META

META Questions

The META annual revenue was $4 million in 2024.

Jack Crowley is the Director of Data Science of META.

4,450 people are employed at META.

META is based in Stockholm, Stockholm County.

The NAICS codes for META are [54161, 5416, 541, 541611, 54].

The SIC codes for META are [87, 874].

Top META Employees

View Similar People
How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users