stars 1 stars 2 stars 3

Betydelsen av effektiv och träffsäker kommunikation för att skapa genomslagskraft är viktigare än någonsin. Konkretiserad värdegrundsdriven kommunikation anser vi är nödvändigt för alla seriösa och relevanta aktörer. 

Vi har en stark passion för kommunikation. Vi testar och utvärderar ständigt våra strategier. Allt i strävan efter den perfekta balansen mellan kortsiktig effekt och varumärkesbyggande på lång sikt. Vi rör oss parallellt i både traditionella- och digitala kommunikationslandskap.
 
Kreativitet är grunden i allt vi gör. Vi tror på modiga idéer och orädda strategier. Vi söker samma kvalitéer hos de kunder och uppdrag som vill arbeta med oss.
 Vi är ett team med samlade erfarenheter inom natur/miljövetenskap, samhälle, hållbar utveckling, livsstil, kultur och sport. Tillsammans drivs vi av att utveckla företag och organisationers mål och visioner med värdegrundsdriven PR, kommunikation och reklam. Vi tror på kommunikation som är ändamålsenlig, förnuftig och proaktiv.

View Top Employees from Massiv PR
Website http://www.massivpr.se
Employees View employees
Founded 2014
Technologies
Industry Public Relations and Communications Services

Massiv PR Questions

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users