stars 1 stars 2 stars 3

Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen. I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet! Kontaktinformasjon: Telefon: 77 83 77 00 E-post: postmottak@malselv.kommune.no Hjemmeside: www.malselv.kommune.no

View Top Employees from Målselv Kommune
Website http://www.malselv.kommune.no
Revenue $150.6 million
Employees 110 (71 on RocketReach)
Address 216 Mellombygdveien Moen, Moen, Troms 9321, NO
Phone (477) 783-7700
Technologies
JavaScript, HTML, PHP +25 more (view full list)
Category Government Administration, Government
Web Rank 7 Million
Keywords målselv kommune, målselv helsesenter, bardufoss kommune, målselv helsestasjon, nav bardufoss
SIC 919, 91
NAICS 9211, 921, 92

Målselv Kommune Questions

The Målselv Kommune annual revenue was $150.6 million in 2023.

71 people are employed at Målselv Kommune.

Målselv Kommune is based in Moen, Troms.

The NAICS codes for Målselv Kommune are [9211, 921, 92].

The SIC codes for Målselv Kommune are [919, 91].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users