stars 1 stars 2 stars 3

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras så att lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet. Inom Kriminalvården arbetar ca 10 800 personer i genomsnitt per månad och den ekonomiska omsättningen är nära 8 miljarder kronor varje år.

View Top Employees from Kriminalvården

Kriminalvården Questions

The Kriminalvården annual revenue was $2.13 billion in 2024.

3,800 people are employed at Kriminalvården.

The NAICS codes for Kriminalvården are [9221, 92219, 922190, 92, 922].

The SIC codes for Kriminalvården are [832, 83].

Top Kriminalvården Employees

View Similar People
How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users