stars 1 stars 2 stars 3

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen. Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, samt har en lokasjon i Horten. Vår visjon er: Straff som endrer. Våre verdier er: Trygghet, åpenhet og nytenking. Våre medarbeidere er blant annet utdannet som: fengselsbetjenter, jurister, sosionomer, økonomer eller innenfor IT (drift og utvikling), statsvitenskap, organisasjon, kommunikasjon og ledelse   Kriminalomsorgsdirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

View Top Employees from Kriminalomsorgsdirektoratet
Website http://www.kriminalomsorgen.no/
Revenue $192 million
Employees 815 (354 on RocketReach)
Founded 2013
Address Solheimsgata, Lillestrøm, Akershus 2000, NO
Phone (474) 043-8800
Technologies
JavaScript, HTML, PHP +10 more (view full list)
Category Government Administration, Hospitals & Clinics, Healthcare
SIC 836, 83
NAICS 6239, 62399, 62, 623

Kriminalomsorgsdirektoratet Questions

The Kriminalomsorgsdirektoratet annual revenue was $192 million in 2023.

354 people are employed at Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet is based in Lillestrøm, Akershus.

The NAICS codes for Kriminalomsorgsdirektoratet are [6239, 62399, 62, 623].

The SIC codes for Kriminalomsorgsdirektoratet are [836, 83].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users