stars 1 stars 2 stars 3

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol a chanddi weledigaeth feiddgar a strategol, ac mae mewn prifddinas hardd a ffyniannus. Daeth ein gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am ansawdd ac yn 2il am effaith ymysg prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol rhagorol i'n myfyrwyr a recriwtio myfyrwyr o bob haen o gymdeithas. Mae ein cymuned fyd-eang, ein henw da a’n partneriaethau yn rhan hanfodol o bwy ydym. Ein huchelgais yw cydweithio’n agos gyda phrifysgolion rhyngwladol i hyrwyddo ymchwil, rhannu ymarfer gorau o ran addysgu a rheoli, a sefydlu ein safle fel prifysgol fyd-eang. Drwy roi pwyslais ar greadigrwydd a chwilfrydedd, ein nod yw cyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd. --------------------------------------- Cardiff University is an ambitious and innovative university with a bold and strategic vision located in a beautiful and thriving capital city. Our world-leading research was ranked 5th amongst UK universities in the 2014 Research Excellence Framework for quality and 2nd for impact. Cardiff University is committed to providing an educationally outstanding experience for our students and to recruiting students from all strata of society. Our global community, reputation and partnerships are at the heart of our identity. Our ambition is to form tightly knit collaborations with international universities in order to promote research, share best practice in teaching and management, and establish our position as a global university. Driven by creativity and curiosity, we strive to fulfil our social, cultural and economic obligations to Cardiff, Wales, and the world. Please visit our website for more information about Cardiff University.

View Top Employees from Cardiff University / Prifysgol Caerdydd
Website http://www.cardiff.ac.uk/
Revenue $696.6 million
Employees 8,844 (7,705 on RocketReach)
Founded 1883
Address Cardiff University, Cardiff, Wales CF10 3AT, GB
Phone +44 29 2087 6473
Fax +44 29 2087 0326
Technologies
JavaScript, HTML, PHP +258 more (view full list)
Category Higher Education, Colleges & Universities, Education
Competitors Swansea University, University of East Anglia, University of Sussex, University of Warwick, University of the West of England
SIC 822, 82
NAICS 611, 61131, 6113, 61, 611310

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd Questions

The Cardiff University / Prifysgol Caerdydd annual revenue was $696.6 million in 2023.

Phil Davies is the Director Of Procurement of Cardiff University / Prifysgol Caerdydd.

7,705 people are employed at Cardiff University / Prifysgol Caerdydd.

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd is based in Cardiff, Wales.

The NAICS codes for Cardiff University / Prifysgol Caerdydd are [611, 61131, 6113, 61, 611310].

The SIC codes for Cardiff University / Prifysgol Caerdydd are [822, 82].

Top Cardiff University / Prifysgol Caerdydd Employees

View Similar People
How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users