stars 1 stars 2 stars 3

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 02.04.2012 roku, z inicjatywy kilku firm. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną , IT i technologiami informacyjnymi. Koordynatorem BIM Klastra jest Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie . Siedziba Stowarzyszenia i większości członków znajduje się w województwie małopolskim. Członkami BIM Klastra są firmy z terenu całej Polski. Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie tworzy płaszczyznę współpracy między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Cluster of Information Technologies in Building Industry is a network of cooperative relations, which was established on 2012 as the initiative of a number companies from Małopolska. Initiators are people heavily involved with the construction industry, IT, information technology, for which construction is not only a job but also a passion. BIM Cluster members are companies from all over Poland. BIM Cluster creates the best cooperation area and business connections between three groups of entities: companies, research and business environment institutions.

View Top Employees from BIM Klaster
Website http://www.bimklaster.org.pl/
Employees 14 (2 on RocketReach)
Founded 2012
Address ul. Podole, 60, Kraków, Małopolskie 30-394, PL
Technologies
JavaScript, HTML, PHP +13 more (view full list)
Category Construction

BIM Klaster Questions

2 people are employed at BIM Klaster.

BIM Klaster is based in Kraków, Małopolskie.

Top BIM Klaster Employees

View Similar People
How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users