stars 1 stars 2 stars 3

OM OSS Vi är ett arkitektkontor som drivs av vänner, lust, samtal och kunskap om planering och urban design. Vi gillar människor och tror på att det byggda och det upplevda förenas genom det gestaltade. I gestaltningen skapas kärlek, hat, värme, sorg, glädje, närhet och omtanke. Vi är bra på gestaltning. Men vi är också bra på processer, analyser och formell planering. Vi är faktiskt ganska vassa på många av arkitekturens alla skalor och skeden. Men eftersom vi inte kan allt så gillar vi att samarbeta med andra kontor och med studenter och forskare och att lära oss av samarbeten med många olika typer av beställare. VARFÖR Vi vill bidra till att det byggs fler bostäder, blir tätare städer/samhällen runt stationer och att våra offentliga rum blir bättre. I det vi gör vill vi ha hög kvalitet, långsiktig hållbarhet och rätt avvägd attraktivitet. En skulle kunna säga att vi vill bidra till utvecklingen – för dig, platsen och samhället i stort. HUR Vi arbetar med en process som utvecklats under de senaste tjugo åren på KTH och LTU. Bland annat av oss. Den funkar för analys, gestaltning, utvärdering och genomförande. Det vet vi! Vilka verktyg som används under processen beror på uppdraget, men det blir nästan alltid en unik lösning för varje projekt. I våra analyser utför vi allt från visibilitetsstudier och integrationsanalyser (space syntax) till måttstudier och observationer. Ibland i en fysisk modell, ibland i en digital modell, men för det mesta rätt ut i verkligheten. Vi tror på att kombinera flera verktyg i våra projekt, både för processens och för slutresultatets skull. Att kombinera hjälpmedel gäller även i vår gestaltning där vi alltid uppskattar en fysisk arbetsmodell, men också skisspapper, vattenfärger och digitala verktyg. Ibland samarbetar vi med riktigt bra visualiserare när det behövs mer avancerade renderingar eller filmer.

View Top Employees from Warm in the Winter
Website http://www.warminthewinter.se
Employees 9 (7 on RocketReach)
Founded 2016
Category Architecture and Planning

Warm in the Winter Questions

7 people are employed at Warm in the Winter.

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users