stars 1 stars 2 stars 3

Từ định vị là công ty giao dịch trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam, VNDIRECT đã từng bước xây dựng được nền tảng hoạt động của một định chế tài chính được khách hàng tin chọn, nơi cung cấp dịch vụ và sản phẩm đầu tư tài chính uy tín với đội ngũ con người làm nghề có đạo đức và tinh thần dấn thân phụng sự, cùng nền tảng công nghệ tích hợp đa kênh tài sản, phù hợp với trải nghiệm cho mọi đối tượng khách hàng. Chúng tôi, những con người VNDIRECT có phẩm chất IPAM (Insights – Passion – Action – Mindfulness) đã xây dựng được sức mạnh của một tập thể những con người làm nghề chuyên nghiệp, có khả năng hiểu biết sâu sắc về tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị của công ty (INSIGHTS – TÔN TRỌNG SỰ THẬT), có năng lực tạo ra sức mạnh sáng tạo từ sự đam mê nghề nghiệp (PASSION – KHÁT VỌNG HỌC HỎI), năng lực hành động cùng một tập thể tri thức với kinh nghiệm đa dạng (ACTION – THÁI ĐỘ HÀNH ĐỘNG), và khả năng an trú vững vàng trong mọi điều kiện của thị trường (MINDFULNESS – TOÀN TÂM PHỤNG SỰ). Đồng hành cùng VNDIRECT, bạn sẽ được tham gia đào tạo, định hướng để tìm ra con đường phát triển sự nghiệp của bản thân, luôn phát huy tinh thần dấn thân học hỏi, đón nhận thử thách để hoàn thiện chính mình, và được tạo điều kiện làm việc trong môi trường tốt nhất, với văn hóa cộng sự - đồng hành - thấu hiểu. Cùng VNDIRECT hiện thực hóa tương lại bền vững của bạn, tại đây: https://vndirectcareers.com/vi

View Top Employees from VNDIRECT Securities Corporation
Employees 533 (349 on RocketReach)
Founded 2006
Category Investment Management

VNDIRECT Securities Corporation Questions

349 people are employed at VNDIRECT Securities Corporation.

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users