stars 1 stars 2 stars 3

Paneurópska vysoká škola je jedinou súkromnou školou univerzitného charakteru na Slovensku. Ponúka kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to až v dvadsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 štúdium absolvovalo vyše 12 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt sa praktizuje moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Dôraz sa kladie na medzinárodný aspekt vzdelávania. Vďaka týmto prístupom napĺňa svoj cieľ – stať sa centrom moderného vzdelávania na Slovensku. Aj vďaka stabilnému zázemiu a aktívnej spolupráci s renomovanými inštitúciami, Paneurópska vysoká škola je ideálnou voľbou pre váš rozbeh do kariérneho života. Na PEVŠ nájdete päť fakúlt, ktoré vznikali postupne ako reakcia na požiadavky trhu vzdelávania. V poradí: Fakulte práva (r. 2004), Fakulta ekonómie a podnikania (r. 2005), Fakulta masmédií (r. 2007), Fakulty informatiky (r. 2009), Fakulta psychológie (r. 2011). V súčasnosti máme na PEVŠ, ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku, priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.). Sme oprávnení uskutočňovať rigorózne, habilitačné a vymenúvacie konanie profesorov. Paneurópska vysoká škola je členom spoločenstva vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike – Akademický holding, aj významnej investičnej skupiny Prosperita holding.

View Top Employees from Panevropská vysoká škola
Website http://www.paneurouni.com
Revenue $6.9 million
Employees 6 (3 on RocketReach)
Founded 2004
Phone +420 220 515 510
Category Higher Education, Commercial & Residential Construction, Construction
SIC 17, 175
NAICS 23, 238

Panevropská vysoká škola Questions

The Panevropská vysoká škola annual revenue was $6.9 million in 2023.

3 people are employed at Panevropská vysoká škola.

The NAICS codes for Panevropská vysoká škola are [23, 238].

The SIC codes for Panevropská vysoká škola are [17, 175].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users