stars 1 stars 2 stars 3

Longyearbyen ligger på 78ºN og er et moderne familiesamfunn med cirka 2600 innbyggere. Omkring 1600 er nordmenn, men rundt 50 nasjonaliteter er representert. Her finnes både skole, barnehager, universitetssenter, lokalavis, butikker, restauranter, sykehus og kirke. Sports- og kulturlivet er aktivt og variert. Tidligere var Longyearbyen en gruvebosetning, men fra begynnelsen av 1990-tallet har samfunnet endret seg. Mens det før var flere gruver i drift rundt Longyearbyen, er det bare Gruve 7 som er i drift i dag. I dag er turisme og forskning/utdanning viktige næringsveier i tillegg til gruvedriften. Svalbard lufthavn har flyforbindelse til fastlandet hele året. Gamlekaia er forsyningspunktet for varer, inkludert dagligvarer samt diesel og bensin. Longyearbyen havn driver Bykaia og eiers av LL og er mottaket. Longyearbyen havn tar imot passasjerbåter og tjenestefartøy. Longyearbyen er ingen kommune slik vi er kjent med fra fastlandet. I 2002 ble det innført lokaldemokrati- og styre i Longyearbyen etter egen modell. Lokalstyret kan sammenlignes med et kommunestyre og er LLs øverste organ i LL som kan sammenlignes med en kommuneadministrasjon. LL har ansvar for blant annet teknisk infrastruktur, skole og barnehage, samfunns- og arealplanlegging, brann og beredskap, barnevern m.m. Lokalstyrets myndighet gjelder innenfor Longyearbyen planområde og er organisert som en to modells kommune, slik som illustrert under.

View Top Employees from Longyearbyen lokalstyre
Website http://www.lokalstyre.no
Revenue $49 million
Employees 77 (65 on RocketReach)
Founded 2002
Phone (477) 902-2150
Technologies
JavaScript, HTML, PHP +36 more (view full list)
Category Government Administration, Business Services General, Business Services
Web Rank 4 Million
Keywords arctic preservation visitor centre, longyearbyen lokalstyre, strømnett svalbard, årsrapport lokalstyre, svalbard hallen
SIC 91, 919
NAICS 9211, 921, 92

Longyearbyen lokalstyre Questions

The Longyearbyen lokalstyre annual revenue was $49 million in 2023.

65 people are employed at Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen lokalstyre is based in Longyearbyen, Svalbard.

The NAICS codes for Longyearbyen lokalstyre are [9211, 921, 92].

The SIC codes for Longyearbyen lokalstyre are [91, 919].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users