stars 1 stars 2 stars 3

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi vill tillsammans med svenskt näringsliv utveckla attraktiva och efterfrågade utbildningar. Detta gör vi inom branscher där det råder brist på specialistkunnande och områden som efterfrågar en bredare kompetens. KYHs målsättning är att erbjuda högklassig aktuell kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. En studerande som genomgått utbildning vid ett utbildningsprogram hos KYH skall inneha den kompetens som krävs inom yrkesområdet och värderas högt på arbetsmarknaden. Utbildningen skall ge de teorietiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i grupp utföra yrkesarbete med hög kompetens. Inom KYH betonas färdigheter att självständigt söka kunskap som grund för att upprätthålla professionell kompetens i enlighet med principen om livslångt lärande. Utöver kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar, erbjuder KYH kursverksamhet inom sina kompetensområden. Vi vill även stödja de av våra utexaminerade studenter som önskar bygga vidare på sin utbildning och studera vid ett universitet utomlands. KYH bedriver undervisning i centralt belägna lokaler i Stockholm (vid Odenplan), Malmö (vid kanalen) och Göteborg (vid Järntorget).

View Top Employees from KYH Yrkeshögskola
Website http://www.kyh.se
Revenue $2 million
Employees 32 (18 on RocketReach)
Address 9 Vanadisvägen, Stockholm, Stockholm 113 46, SE
Phone +46 76 885 21 20
Technologies
Industry Education Management, Commercial & Residential Construction, Construction
SIC SIC Code 15 Companies, SIC Code 153 Companies
NAICS NAICS Code 236 Companies, NAICS Code 23 Companies

KYH Yrkeshögskola Questions

The KYH Yrkeshögskola annual revenue was $2 million in 2024.

18 people are employed at KYH Yrkeshögskola.

KYH Yrkeshögskola is based in Stockholm, Stockholm.

The NAICS codes for KYH Yrkeshögskola are [236, 23].

The SIC codes for KYH Yrkeshögskola are [15, 153].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users