stars 1 stars 2 stars 3

Instal Kraków S.A. jest przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej, które specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. Ponadto Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: § produkcja podstawowa (w tym eksport usług budowlano - montażowych), § działalność deweloperska, § produkcja przemysłowa, § działalność handlowa, § dzierżawa posiadanego majątku. W skład Grupy Kapitałowej Instal Kraków wchodzi spółka Frapol Sp. z o.o., która jest przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, produkcją, montażem oraz serwisowaniem urządzeń i elementów z zakresu systemów wentylacji i klimatyzacji. Podstawowy zakres działalności Instal Kraków S.A. obejmuje między innymi: · Generalne Wykonawstwo „pod klucz” obiektów przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej etc. · wykonawstwo oczyszczalni ścieków komunalnych i zakładowych, · wykonawstwo stacji uzdatniania wody i ujęć wody, · wykonawstwo instalacji produkcji ozonu i ozonowania wody, pompowni i chlorowni, · wykonawstwo instalacji technologicznych i przemysłowych, · dostawa i wykonawstwo instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, · wykonawstwo sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, · wykonawstwo stacji redukcyjnych gazów technicznych i gazu ziemnego, · wykonawstwo wymiennikowni i kompaktowych węzłów cieplnych, kotłowni gazowo – olejowych, · wykonawstwo sieci cieplnych z rur preizolowanych, · wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza, · wykonawstwo instalacji odpylania i odsiarczania spalin, · wykonawstwo konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, * działalność developerska – budowa osiedli mieszkaniowych.

View Top Employees from Instal Kraków S.A.
Website http://www.instalkrakow.pl
Ticker INK
Revenue $105 million
Employees 60 (48 on RocketReach)
Founded 1950
Address 1 Ul Konstantego Brandla, Krakow, Lesser Poland Voivodeship 30-732, PL
Phone +48 12 653 23 47
Fax +48 12 653 21 97
Technologies
HTML, Twitter, Apache +3 more (view full list)
Category Construction, Business Services General, Business Services
Web Rank 6 Million
Keywords instal kraków, instal kraków s a, instal kraków elektrownia połaniec
SIC 87, 871
NAICS 541, 54133, 5413, 54

Instal Kraków S.A. Questions

The Instal Kraków S.A. annual revenue was $105 million in 2023.

Wojciech Heydel is the Member of The Supervisory Board of Instal Kraków S.A..

48 people are employed at Instal Kraków S.A..

Instal Kraków S.A. is based in Krakow, Lesser Poland Voivodeship.

The NAICS codes for Instal Kraków S.A. are [541, 54133, 5413, 54].

The SIC codes for Instal Kraków S.A. are [87, 871].

How It Works
Get a Free Account
Sign up for a free account. No credit card required. Up to 5 free lookups / month.
Search
Search over 700 million verified professionals across 35 million companies.
Get Contact Info
Get contact details including emails and phone numbers (business & personal).
High Performer Summer 2022 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2 RocketReach is a leader in Lead Intelligence on G2
talentculture2022
g2crowd
G2Crowd Trusted
chromestore
300K+ Plugin Users